בית פרטי בשכ' רביבים בת"א

בית פרטי בשכ' רביבים בת"א